Картонени подложки/ Paper trays and holders

Картонени подложки

Картонени подложки за плодове и зеленчуци.