Машини / Machines

Машини / Machines

"Витопласт" ООД предлага оборудване за опаковане на хранителни продукти - месо и месни произведения, риба, зеленчуции и други хранителни стоки.
Вакуум машини
Залепващи машини (трей силъри)
- Полу-автоматични, автоматични;
- Работещи в MAP.
Термоформинг машини
Друго оборудване
- Устройство за автоматично подаване на чинийките
- Траспортни линии за една и повече чинийки
- Специално оборудване
- Устройство за обемно пълнене
- Устройство за автоматично пълнене на продукта
- Устройство за допълнително поставяне на капак
- Инлайн устройство за дозиране и претегляне
- Устройство за ръчно повдигане