Съдове от PET и PP за готови и полуготови храни | PET опаковки с прикачен капак / PET containers with hinged lid

Кутии от PET с прикачен капак с различни размери. Подходящи за опаковане на готова храна и полуфабрикати.
PET containers with hinged lid in several dimensions.
The remarkable strength and excellent transparency make them ideal for presenting the packed product in the best possible way.

Модел : Съдове от PET с прикачен капак / PET containers with hinged lid

Отличават се с изключителна здравина и прозрачност и са идеални за представянето на всеки един продукт, опакован в тях.

The remarkable strength and excellent transparency of the PET containers makes them ideal for presenting the packed product in the best possible way. 
 
ПРЕДЛАГАНИ МОДЕЛИ / AVAILABLE MODELS :
250 см3
С плосък капак / Flat lid   : 95 x 90 x 44 mm
С висок капак  / Dome lid : 95 x 90 x 56 mm 
375 см3
С плосък капак / Flat lid   : 95 x 90 x 61.5 mm
С висок капак  / Dome lid : 95 x 90 x 73 mm
500 см3
С плосък капак / Flat lid   : 106 x 100 x 61.5 mm
С висок капак  / Dome lid : 106 x 100 x 73 mm
750 см3
С плосък капак / Flat lid   : 98 x 162 x 55 mm
С висок капак  / Dome lid : 98 x 162 x 70.5 mm
1000 см3
С плосък капак / Flat lid   : 98 x 162 x 73 mm
С висок капак  / Dome lid : 
98 x 162 x 73
 mm