Други опаковки | Опаковки от EPS / EPS Trays


Модел : H 3 ED

цвят: жълт

Дължина: 225 мм

Широчина: 180 мм

Височина: 42 мм

Брпй в опак.: 480

Модел : H 75

Цвят: жълт

Дължина: 270 мм

Широчина: 134 мм

Височина: 24 мм

Брой в опак.: 840

Модел : H 4 ED

Цвят: бял

Дължина: 270 мм

Широчина: 185 мм

Височина: 32 мм

Брой в опак.: 480

Модел : H 4 S

Цвят: бял

Дължина: 270 мм

Широчина: 185 мм

Височина: 24 мм

Брой в опак.: 560

Модел : H 3 S

Цвят: бял

Дължина: 225 мм

Широчина: 180 мм

Височина: 24мм

Брой в опак.: 560

Модел : HR 58

Цвят: бял

Дължина:135 мм

Широчина:100 мм

Височина: 16 мм

Брой в опак.:200

1 2 3 4 5 6 7