Други опаковки | Опаковки от EPS / EPS Trays


Модел : HR 60

Цвят: жълт

Дължина: 130 мм

Широчина:130 мм

Височина:17 мм

Брой в опак.:200

Модел : HR 266

Цвят: бял

Дължина: 160 мм

Широчина:150 мм

Височина:22 мм

Брой в опак.: 200

Модел : HR 102

Цвят: жълт

Дължина:176 мм

Широчина:131 мм

Височина:20 мм

Брой в опак.: 200

Модел : HR 65

Цвят: бял

Дължина:183 мм

Широчина:90 мм

Височина:18 мм

Брой в опак.:200

Модел : HR 68

Цвят: жълт

Дължина:185 мм

Широчина:106 мм

Височина: 20 мм

Брой в опак.:200

Модел : H 73 ED

Цвят: бял

Дължина: 222 мм

Широчина: 134 мм

Височина: 42 мм

Брой в опак.: 720

1 2 3 4 5 6 7